PRODUKTIVITET OG INNOVATION
GENNEM DIGITALISERING

Commentor har siden år 2000 leveret forretningskritiske applikationer til de største virksomheder i Danmark. Vores fokus ligger i, hurtigt at levere løsninger, der skaber værdi – dette sker ud fra et effektivt teknologi valg og en ansvarsfuld leveranceorganisation. Vi kan løfte hele udviklingsprocessen fra design af løsning til applikationsvedligehold, mange år efter ibrugtagning.

Referencer

Commentor´s IT-konsulenter har hjulpet med mange spændende IT-løsninger gennem tiden. Vi kan også hjælpe din virksomhed med IT, som skaber forretningsmæssig værdi. 

Services

Det siger vores kunder om os

Anette Rasmussen

IT-KONSULENTER
SIKRER KVALITET HOS FORCA

“Commentor har været med i udviklingen af det skræddersyede it-system, som er rygraden i vores virksomhed. Vi skal levere en konstant kvalitet, så vi er absolut afhængige af driftsikker software. I den proces har jeg også oplevet Commentors konsulenter som professionelle samarbejdspartnere, der følger op og bidrager kontruktivt i samarbejdet med vores mange interne udviklere.”

Anette Rasmussen Leder af IT-udviklingSe Forcas case
Jørgen Tange

EN MOBIL LØSNING
HJALP DONG ENERGY VIDERE

“Med Commentors mobile løsning har vi mangedoblet antallet af observationer,og øget kvaliteten af de indsamlede data væsentligt. Vores folk oplever det som et fantastisk godt værktøj i deres dagligdag.

Oplysningerne behandles i en database i en højt automatiseret proces, og dermed er både antallet og kvaliteten af observationerne øget betragteligt, samtidig med at medarbejdernes hverdag er blevet væsentligt lettere.”

Jørgen TangeAfdelingslederSe DONG´s Case
Peer Eland

EFFEKTIV TFS LØSNING
HOS BLUEGARDEN

“Commentor har været virkelig kompetente og hele tiden haft svar på rede hånd; der har ikke én eneste gang været den dér med at ”det kan vi ikke rigtig finde ud af.”

De har også været gode til at inspirere os undervejs, blandt andet ved at pege på områder, hvor det ville være hensigtsmæssigt at bruge TFS på bestemt måde. Det har også været med til at hjælpe os godt i gang.”

Peer ElandTest & Tools ManagerSe Bluegarden case
Bo Bartelt

KRÜGER MOBIL APP

“App’ens funktioner er ikke set tidligere, og vi tror, vi har ramt en funktionalitet med potentiale worldwide. Vi har været tilfredse med vores samarbejde med Logistics. Vi har fået den app, vi har ønsket os, og den skal nu testes i dagligt brug i en vandforsyning.”

Bo Bartelt Product ManagerSe Krüger Case